Integritetspolicy - Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av tjänst eller vara. Personuppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Inhämtande av samtycke krävs i vissa fall
Samtycke behövs i vissa fall vid inhämtande av känsliga personuppgifter såsom personnummer. Registrering och behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag behöver dock inte föregås av samtycke. För sådan registrering inhämtas inte heller något samtycke.


Registrerade uppgifter
Personuppgifterna används i första hand inom bolaget men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som vi samarbetar med och till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Vi tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella. Uppgifter raderas även efter begäran av den registrerade.

Registrerade uppgifter för hemsidan
Sidorna på denna webbplats (nedan benämnd "webbplatsen") är publicerade av Rolf Eriksson Trailer (nedan benämnd ”Rolf Eriksson", ”oss”, ”vår” eller ”vi”.) Rolf Eriksson kommer inte att samla in någon information om besökande individer, utom när det är specifikt och då informeras besökaren av detta.
När du besöker vår hemsida, samlar vår webbserver in viss grundläggande information som exempelvis din Internet-tjänsteleverantörs domännamn, vilka sidor som besöks på webbplatsen, och när detta sker.
Vi använder denna information endast för att analysera användningen av denna webbplats för att förbättra webbplatsen. Vi samlar inte in någon personlig identifierbar information om besökare.
Om du registrerar dig för ev. nyhetsbrev, måste du ange ditt namn och e-postadress. Denna information kommer att lagras av oss. Informationen kommer inte att användas för något annat ändamål än prenumerationsservice, informationen kommer att lagras säkert och delas inte ut till någon tredje part. Genom att registrera dig för prenumeration, samtycker du till denna användning av ditt namn, e-postadress och övriga uppgifter.

Cookies
När du besöker Rolf Erikssons webbplats använder vi cookies (textfiler som placeras på din dator), vilket är information som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen. Denna webbplats kan använda cookies för att anpassa webbplatsen till vilken typ av enhet som du har för att presentera innehållet på bästa sätt, för att byta och anpassa språk och/eller för andra ändamål. Dessa cookies samlar inte in eller lagrar personuppgifter.

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa administratören av webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs för att göra det enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Knappar och länkar för delning i sociala media
Denna webbplats använder knappar för delning i sociala media. Genom att klicka på dessa knappar kan du dela innehåll via sociala nätverk som exempelvis Facebook eller Twitter. När du använder någon av dessa knappar, kan den sociala nätverkssajten placera en cookie på din dator. Detta kan vara en tredjeparts cookie som fastställts av den sociala nätverkssajten. Om du har några frågor om användningen av dessa cookies från tredje part, bör du kontrollera den aktuella sociala nätverkssitens policy för detta.

Hur man kan avböja användningen av Cookies
Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Men om du gör det du kan förlora några användbara funktioner såsom "personalisering av webbplatsen" och "Kom ihåg mig" funktioner.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Rolf Eriksson som du lämnar dina personuppgifter till, med adress: Genesmåla Gård . 362 93 Tingsryd . Mob: 070-6525630. genesmala@gmail.com www.rolferiksson.com